Projekt naučné stezky v obci Březová

Chcete podpořit tento projekt?

Kolik to bude stát celkem?

180.000 Kč

Kolik jsme již vybrali?

0

Stavba naučné stezky v obci Březová je vyvrcholením našeho celoročního projektu Volání divočiny školního roku 2023/24.

Stezku navrhli a na její realizaci se budou podílet žáci naší základní školy, kteří ji také pojmenují, s učiteli vytvoří texty, obrázky a vyberou fotografie na každé z plánovaných pěti stanovišť.

Těchto pět stanovišť má za úkol seznámit návštěvníky naší obce s přírodními krásami a historickými souvislostmi vývoje obce Březová.

Stanoviště budou zaměřena na řeku Teplou, problematiku vodních živočichů a ptáků. Dále na rostliny a jejich opylovače, ryby a vodní dílo přehrady Březová, na historii obce, slavné osobnosti, budovy a okolí.

Ke spolupráci jsme přizvali paní Kristýnu Matějů, která má s realizací podobných stezek zkušenosti a celý projekt si vzala pod záštitu.

K vytvoření dřevěných stojanů jsme oslovili SOŠ stavební, jejíž studenti by stojany v rámci své odborné činnosti vyráběli.

Naši žáci také dílny SOŠ navštíví a jedním z cílů této spolupráce je tak i motivace žáků ke studiu řemesel, technických oborů a učebních oborů.

Celkově má projekt propojit obec, základní školu, SOŠ stavební, farnost ve Stanovicích, která se do projektu také zapojí, regionální podnikyKarlovarský kraj.

Celkové výdaje by se měly pohybovat kolem 180 000 Kč.

Počítáme se 100 000 Kč na pořízení dřevěných stojanů se stříškou a klempířskými prvky, dále 15 000 Kč na tisk a výrobu cedulí, pak 7 000 Kč na betonování a kovové patky, 28 000 Kč na edukační prvky a aktivity u jednotlivých stanovišť.

Část financí plánujeme získat sponzorskými dary za přispění Karlovarského kraje, obce Březová, farnosti Stanovice a dalších regionálních přispěvatelů.

Projekt je cílen na návštěvníky obce, kteří obec hojně navštěvují, a to hlavně na rodiny s dětmi.

Naše sponzory chceme propagovat formou uvedení loga na tabulích a  materiálech, které budou stezku doprovázet (letáky, mapky), dále QR kódy a dalšími prvky (dle domluvy).

Plán realizace stezky je nastaven do prosince 2024, kdy by celá stezka měla být slavnostně otevřena a následně předána do správy obci Březová.

Seznam donátorů tohoto projektu

Manželé Drbalovi

Děkujeme Vám, že pomáháte

Fotodokumentace projektu

Informace pro dárce

Pokud potřebujete potvrzení o výši přijatého daru nebo chcete uzavřít darovací smlouvu, napište nám prosím své kontaktní či firemní údaje na e-mail reditel@msmoudrasova.cz
Děkujeme