Jsme soukromá škola a školka

Jsme přesvědčení, že vzdělání není pouze o získávání znalostí. Jeho hlavním cílem je formovat osobnost dítěte a stimulovat jeho kreativitu. Naše školy proto představují bezpečné prostředí, ve kterém mohou děti rozvíjet své silné a poznávat své slabé stránky a budovat si tak aktivní přístup ke vzdělávání.
Soukromá školka Moudrá sova Karlovy Vary

Mateřská škola

Soukromá škola Moudrá sova Karlovy Vary

Základní škola

Proč si zvolit právě nás

Bezpečné
prostředí

Bezpečná škola a individuální přístup k dětem je náš cíl.

Osvědčené
metody

Každý náš pedagog je odborníkem ve svém oboru.

Přirozený rytmus vzdělávání

Respektujeme individuální tempo a talent každého dítěte.

Interaktivní
výuka

Dítě je naším aktivním partnerem ve výuce.

Naše filozofie

Dítě je náš partner. Stejně tak rodiče.

Naše filozofie staví dítě doprostřed dění. Posilujeme u dětí jejich vnitřní zájem, rozvíjíme je přirozenou cestou, respektujícím způsobem, nikoli pomocí direktivních příkazů. Snažíme se o to, aby se děti cítily šťastně i v novém prostředí, a vnímaly školu jako bezpečné místo pro svůj všestranný rozvoj.

Naše filozofie - Soukromá škola Moudrá Sova Karlovy Vary
Náš cíl - Soukromá škola Moudrá Sova Karlovy Vary

Náš cíl

Naším společným cílem je podpořit a motivovat děti k aktivnímu zapojení do svého fyzického, duševního a sociálního rozvoje v prostředí vzájemné spolupráce a podpory při jejich vzdělávání.

Naše metody

Využíváme aktivizující metody výuky, podporujeme samostatnost dítěte, činnostní učení, které pozitivně působí na dětský rozvoj. Dbáme na správný duševní i fyzický vývoj a ke každému dítěti přistupujeme individuálně, což nám umožňují malé třídní kolektivy o počtu max. 15 dětí ve třídě.
Naše metody - Soukromá škola Moudrá Sova Karlovy Vary