Soukromá mateřská škola Moudrá Sova Karlovy Vary
Vzdělání a přístup - Soukromá školka Moudrá Sova Karlovy Vary
Vzdělání a přístup - Soukromá školka Moudrá Sova Karlovy Vary

Náš přístup k dětem

Náš přístup se opírá o principy osobnostně orientované výchovy, která respektuje jedinečnost každého dítěte, klade důraz na rozvoj samostatnosti a zdravého sebevědomí. V návaznosti na tento způsob výchovy využíváme podporující a sympatizující styl s nabídkou, který počítá s aktivní spoluúčastí a samostatným rozhodováním dítěte.

Náš vzdělávací obsah

Náš vzdělávací obsah vychází z individuálních zájmů a potřeb dětí. V mateřské škole dbáme na integrovanost vzdělávacího obsahu, která je klíčovým prvkem pro podporu komplexního rozvoje každého dítěte. Tento přístup přirozeně propojuje všechny vzdělávací oblasti v návaznosti na Rámcový vzdělávací program. Velký důraz klademe na prožitkové učení, které není pouze o předávání informací, ale o aktivním zapojení dětí do procesu objevování a poznávání světa. Každodenní aktivity jsou navrženy tak, aby dětem umožnily osobní zkušenosti a interakce s okolním prostředím.

Partnerství – náš klíčový prvek ve vzdělávání

Učitelé mateřské školy jsou partnery nejen dětem, ale též rodičům. Snažíme se budovat s rodiči vztah oboustranné důvěry, vzájemné tolerance a respektu. Předškolní vzdělávání doplňuje domácí výchovu, a je proto klíčové udržovat jednotný přístup k výchově a vzdělávání dětí. Naše učitelky jsou připraveny poskytovat odbornou poradenskou pomoc a aktivně komunikovat s rodiči na individuálně plánovaných schůzkách.

Vztahy mezi dětmi a rodiči prohlubujeme častými společnými akcemi, tematickými workshopy a výlety, které podtrhují naší filozofii mateřské školy rodinného typu.

Přirozená
adaptace

Mateřská škola je otevřená nejen pro děti, ale i pro vás. Přechod dětí z domácího prostředí do mateřské školy je důležitým okamžikem, který je velmi křehký a citlivý jak pro samotné děti, tak rodiče. Je velmi zásadní, aby se děti v novém prostředí mateřské školy od počátku cítily bezpečně a příjemně.

Proto nově příchozím dětem umožňujeme adaptační program, kdy jejich první dny v mateřské společně mohou prožít právě s Vámi. Tímto způsobem si mohou děti postupně zvykat na nové prostředí a získat pocit jistoty a bezpečí.

Výchova - Soukromá školka Moudrá Sova Karlovy Vary

Chápající a podporující přístup

Menší kolektivy nám umožňují individuální přístup ke všem našim žákům. Snažíme se o celkový rozvoj našich žáčků. Naším cílem je klidný a bezproblémový přestup na základní školu do nového prostředí.

Děti školkou povinné

U nejstarších žáků se zaměřujeme na výuku základních dovedností čtení a psaní, aby uměly napsat a přečíst své jméno. Rozvíjíme jemnou motoriku pro lepší uchopení tužky a práci s ní.

Výchova - Soukromá školka Moudrá Sova Karlovy Vary

Bezpečnost

Bezpečnost našich dětí je pro nás prvořadým cílem. Z tohoto důvodu je budova naší školy vybavena moderními zabezpečovacími systémy, jakými jsou elektricky ovládané dveřní zámky s přístupem přes čipové karty.

Budova je napojena na pult bezpečnostní agentury a všechny vnitřní i venkovní prostory školy jsou monitorovány kamerovými systémy. Tímto způsobem se snažíme minimalizovat možná bezpečnostní rizika.

Výchova - Soukromá školka Moudrá Sova Karlovy Vary

Nadpis

Náš vzdělávací obsah vychází z individuálních zájmů a potřeb dětí. V mateřské škole dbáme na integrovanost vzdělávacího obsahu, která je klíčovým prvkem pro podporu komplexního rozvoje každého dítěte. Tento přístup přirozeně propojuje všechny vzdělávací oblasti v návaznosti na Rámcový vzdělávací program. Velký důraz klademe na prožitkové učení, které není pouze o předávání informací, ale o aktivním zapojení dětí do procesu objevování a poznávání světa. Každodenní aktivity jsou navrženy tak, aby dětem umožnily osobní zkušenosti a interakce s okolním prostředím.
Náš cíl - Soukromá škola Moudrá Sova Karlovy Vary
Náš cíl - Soukromá škola Moudrá Sova Karlovy Vary

Partnerství – náš klíčový prvek ve vzdělávání

Učitelé mateřské školy jsou partnery nejen dětem, ale též rodičům. Snažíme se budovat s rodiči vztah oboustranné důvěry, vzájemné tolerance a respektu. Předškolní vzdělávání doplňuje domácí výchovu, a je proto klíčové udržovat jednotný přístup k výchově a vzdělávání dětí. Naše učitelky jsou připraveny poskytovat odbornou poradenskou pomoc a aktivně komunikovat s rodiči na individuálně plánovaných schůzkách. Vztahy mezi dětmi a rodiči prohlubujeme častými společnými akcemi, tematickými workshopy a výlety, které podtrhují naší filozofii mateřské školy rodinného typu.

Přirozená adaptace

Mateřská škola je otevřená nejen pro děti, ale i pro vás. Přechod dětí z domácího prostředí do mateřské školy je důležitým okamžikem, který je velmi křehký a citlivý jak pro samotné děti, tak rodiče. Je velmi zásadní, aby se děti v novém prostředí mateřské školy od počátku cítily bezpečně a příjemně. Proto nově příchozím dětem umožňujeme adaptační program, kdy jejich první dny v mateřské společně mohou prožít právě s Vámi. Tímto způsobem si mohou děti postupně zvykat na nové prostředí a získat pocit jistoty a bezpečí.
Náš cíl - Soukromá škola Moudrá Sova Karlovy Vary

Nejsme jen obyčejná školka

Pořádáme workshopy pro děti a jejich rodiče, výlety nebo tematické dny. Tematické dny jsou určitým zpestřením výuky ve školce.

Pořádáme výjezdy do školy v přírodě. Do školy v přírodě jezdíme pouze s dětmi, které zvládnou sebeobsluhu, a také delší odloučení od rodičů. Zejména se jedná o děti, které navštěvují školku alespoň druhým rokem. Do ŠVP jezdíme obvykle na týden.

V posledním ročníku mateřské školy jsme schopni zajistit výuku anglického jazyka formou her, písniček a básniček.

Výhody - Soukromá školka Moudrá Sova Karlovy Vary

Proč si vybrat naši mateřskou školu?

Celostní přístup

V naší mateřské škole uplatňujeme celostní přístup k vzdělávání, který nespočívá pouze ve zdůrazňování kognitivních dovedností, ale také ve vyvíjení fyzického, sociálního a emočního rozvoje dítěte. Tím u dětí podporujeme širší chápání světa, ale také rozvíjení komplexních dovedností potřebných pro úspěšné fungování v různorodých situacích.

Přirozené situace a kontext

Učení má být pro děti přirozeným a příjemným procesem. Proto integrujeme vzdělávací obsah do běžných každodenních situací a zážitků dětí. Děti tak lépe chápou a aplikují naučené dovednosti v reálném životě, což posiluje jejich praktické porozumění.

Interdisciplinární přístup

Ve vzdělávání propojujeme různé vzdělávací oblasti, aby děti vnímaly vzájemné spojitosti mezi různými tématy. Například propojení estetických výchov s výchovou zaměřenou na předmatematickou a předčtenářskou gramotnost.

Samostatné učení a kreativita

Podporujeme samostatné učení a kreativitu dětí, dáváme jim prostor k aktivnímu podílení se na vlastním vzdělávání, plánování vzdělávacího obsahu.

Respektování individuálních rozdílů

Naše vzdělávací prostředí je flexibilní a respektuje různorodost a individuální rozdíly mezi dětmi. Tímto způsobem vytváříme prostředí, které je přizpůsobeno různým zájmům a potřebám každého dítěte.

Zapojení rodičů

Spolupráce s rodiči je pro nás klíčová. Rodiče jsou aktivně zapojeni do vzdělávacího procesu dítěte v pozici rovnocenného partnera učitele mateřské školy.
Soukromá školka Moudrá Sova Karlovy Vary
Soukromá školka Moudrá Sova Karlovy Vary
Soukromá školka Moudrá Sova Karlovy Vary