Soukromá základní škola Moudrá Sova Karlovy Vary

„Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje.“

— Charles Farrar Browne, americký spisovatel 1834–1867

Vzdělání pro 21. století - Soukromá základní škola Moudrá Sova Karlovy Vary
Vzdělání pro 21. století - Soukromá základní škola Moudrá Sova Karlovy Vary

Vzdělání pro 21. století

Naši pedagogové se zaměřují na zapojení žáků prostřednictvím aktivizačních metod, činnostního učení a učení v pohybu a v přírodě. Tyto přístupy podporují hlubší porozumění a udržují zájem o učení. Děti tak aktivně prozkoumávají a objevují učivo a tím se formuje jejich pozitivní vztah k učení na celý život.

Rozvíjíme základní digitální dovednosti a již od první třídy se věnujeme angličtině hravou formou. Žáci tak získávají pozitivní postoj a osvojují si jazyk přirozeně. Od třetí třídy pak přidáváme výuku informatiky a připravujeme tak žáky na současný digitální svět.

Proč si zvolit naši základní školu?

Náš přístup je jiný!

Učíme se přirozeně

V naší škole vůbec nezvoní. Učitelé si tak mohou hodiny přizpůsobovat podle aktuálního stavu a zájmu dětí. Pokud nás tedy něco hodně zaujme, běžný čas výuky můžeme úměrně prodloužit či ji naopak v případě únavy dětí trošku zkrátit.

Jednotlivé hodiny pak vzájemně propojujeme ve společných tématech. Proč si třeba při výtvarné výchově nezazpívat nebo nepočítat anglicky houby co malujeme na papír? Proč v tělocviku neskákat třeba přes písmena abecedy? Vždyť ani prostředí kolem nás se nedělí na jednotlivé předměty a děje, ale vše se děje najednou nebo v logických celcích.

Výuku si užíváme

Žáky vzděláváme přirozeně dle konceptů činnostní a zážitkové pedagogiky. Ti si tak mají možnost různé věci přímo vyzkoušet nebo je vidět na vlastní oči a zažijí tak zcela jiný pocit z poznání něčeho nového. Na vyučování pak žáci s učitelem aktivně spolupracují a netvoří tak pouze pasivní příjemce předávaných informací.

Naše výuka tak zahrnuje nejen praxí ověřené metody práce s žáky, ale integruje do ní moderní přístupy personalizovaného a projektového učení, skupinové práce, podporuje kritické myšlení žáků a využívá inovativních prvků a technologií ve výuce.

Učíme jinak - Soukromá základní škola Moudrá Sova Karlovy Vary

„Pro život, ne pro školu se učíme.“

— Seneca římský filozof -4–65 př.

Učíme se v pohybu

Pro naše žáky již od I. stupně organizujeme kurzy plavání, bruslení, lyžování. Pořádáme kempy a školy v přírodě.

Polednem to u nás nekončí. Naše školní družina poskytuje žákům dostatek pohybu a relaxace po výuce a formou kroužků pak zprostředkovává další rozvoj jejich kompetencí.

Během celých hlavních prázdnin pak pro děti pořádáme tematické příměstské tábory.

Po celý školní rok také vyrážíme na četné výjezdy za poznáním, kulturou, sportem nebo za zajímavými lidmi. Pořádáme workshopy, besídky, koncerty a divadelní představení.

Výhody - Soukromá základní škola Moudrá Sova Karlovy Vary
Akce pro rodiče - Soukromá základní škola Moudrá Sova Karlovy Vary

Akce pro rodiče

Každoročně společně s žáky pořádáme pro naše rodiče a naši obec Březovou divadelní představení, mikulášskou, masopust, koncertujeme v místním kostele nebo chodíme číst dětem v místní školce. Účastníme se s dětmi a pomáháme pořádat obecní akce.
Technologie - Soukromá základní škola Moudrá Sova Karlovy Vary

Technické vybavení

Každá naše třída je vybavena chytrými technologiemi. Počínaje možností zrcadlit obraz na chytrých televizích a tabulích, objevovat mikrosvět pomocí digitálních mikroskopů nebo si jen hrát „hádej kdo jsem“ s umělou inteligencí.
Doprava - Soukromá základní škola Moudrá Sova Karlovy Vary

Doprava a bezpečnost

Naši žáci mají možnost využít svozu školními autobusy prakticky ode dveří až do školy. Odpoledne pak ze školní družiny až k rodiči. I touto formou naše škola naplňuje vizi bezpečné školy. Počínaje procesem přepravy dětí, aktivní ostrahu školy, čipové karty pro vstup do školy či zabezpečovací systém uvnitř školy.
Třída - Soukromá základní škola Moudrá Sova Karlovy Vary
Družina - Soukromá základní škola Moudrá Sova Karlovy Vary
Jídelna - Soukromá základní škola Moudrá Sova Karlovy Vary