Zaměstnanci školy

Vedení školy

Bc. Štaif Petr, DiS.
Bc. Štaif Petr, DiS.
Ředitel školy
Učitel ICT
Mgr. Tůmová Pavlína
Mgr. Tůmová Pavlína
Zástupkyně ředitele školy
Třídní učitelka V. A
Kroužek vaření a pečení

Pedagogové školy (I. stupeň ZŠ)

Mgr. Kulhavá Petra
Mgr. Kulhavá Petra
Třídní učitelka I. A
Divadelní kroužek
Mgr. Fialová Nikol
Mgr. Fialová Nikol DiS.
Třídní učitelka II. A
Kroužek pohybových a deskových her
Kroužek Angličtiny pro začátečníky
Mgr. Haak Luděk
Mgr. Haak Luděk
Třídní učitel III. A
Kroužek ICT
Mgr. Gernerová Mária
Mgr. Gernerová Mária
Třídní učitelka IV. A

Netřídní učitelé

Ing. Bc. Drbalová Lenka
Ing. Bc. Drbalová Lenka
ČSP
Vychovatelka ŠD
Kroužek keramiky
Tůmová Eliška
Tůmová Eliška
Učitelka AJ
Vedoucí kroužku pokročilé AJ
Mgr. Michaela Krügerová, Ph. D.
Mgr. Krügerová Michaela, Ph. D.
PSPP – M a ČJ
Spec. pedagog školy
Vychovatelka ŠD
Výtvarný kroužek

Pracovníci zájmových útvarů

Dvořáková Michaela
Dvořáková Michaela
Vychovatelka ŠD

Mgr. Pitra Petr
Kroužek klavíru

Mgr. Rouffanche-Tůmová Štepánka
Mgr. Rouffanche-Tůmová Štepánka
Kroužek Francouzského jazyka

Pracovníci ŠJV

Jiříková Lenka
Jiříková Lenka
Vedoucí školní jídelny

Zedníková Marie
Zedníková Marie
Pracovnice výdejny ŠJ

Provozní a administrativní pracovníci

Budík Jan
Školník a řidič ŠA

Cigánková M.
Provozní pracovnice